TOF-project Ontwikkeling landelijke voortgangstoets

Periode: 2022 – 2024
Opdrachtgever: Surf

Met een groep collega’s van de opleidingen fysiotherapie van Fontys, HU, HvA, Saxion, Hanze hebben we de TOF-groep opgericht (Toetsen Opleidingen Fysiotherapie). Als toffe groep hebben we het initiatief genomen een landelijke voortgangstoets (LVT) te ontwikkelen naar het voorbeeld van de voortgangstoets geneeskunde-opleidingen. Na een aantal pilots hebben we van OCW een subsidie ontvangen voor de ontwikkeling van een toets-itembank. SURF ondersteunt ons bij de uitvoering van dit project, brengt verschillende disciplines bij elkaar die ook een OCW subsidie hebben ontvangen en is een goede gastheer voor onze TOFFE bijeenkomsten. We werken in dit project samen met Maastricht University. Met dank aan Prof. Dr. Cees van der Vleuten.

Een voortgangstoets (VT) is een veelomvattende toets die de leeruitkomsten van het curriculum toetst op eindniveau. In tegenstelling tot een afsluitend examen wordt de LVT gedurende de hele opleiding afgenomen, van het eerste tot het laatste jaar en is een vorm van ‘assessment for learning’. Door de toets regelmatig af te nemen in een steeds nieuwe samenstelling van vragen maar met een vergelijkbare moeilijkheidsgraad kan de student zelf studievoortgang monitoren. De verwachting is dat de individuele student iedere toets een hogere score behaalt dan de voorgaande toetsen als resultaat van studievoortgang. Voor de ontwikkeling van de VT werken we samen met de opleidingen fysiotherapie van. Het doel van voortgangstoetsing is het stimuleren van continu leren in plaats van tentamengericht leren. Door regelmatige herhaling neemt ook de kans toe dat kennis beter beklijft en langer beschikbaar blijft voor het oplossen van problemen. Je kunt de voortgangstoets beschouwen als een operationalisering van de body of knowledge van het beroepsprofiel en een mooi instrument om de kwaliteit van het onderwijs te evalueren.

Publicaties over dit project:

TOF-project (Toetsing Opleidingen Fysiotherapie) | SURF.nl

Bekijk publicatie  →

TOF-project | LinkedIn

Bekijk publicatie  →