Onderwijsinnovatie HAN opleiding fysiotherapie

Periode: 2019 – 2024
Opdrachtgever: Hogeschool Arnhem Nijmegen

Dit is een veelomvattend project waarin ik samen met mijn collega’s het curriculum fysiotherapie heb vernieuwd. Aanleiding was ontevredenheid van studenten en docenten over de manier van toetsing. Dit heeft in 2018 geleid tot het ontwerpen en implementeren van het concept Programmatisch Toetsen en de wetenschappelijke evaluatie daarvan. Deze vernieuwing ging samen met een rigoureus herontwerp van curriculum en didactiek in samenwerking met studenten en werkveld. De innovatie rust op een aantal pijlers:

  • onderwijs ontwikkeld op basis van authentieke vraagstukken uit de actuele en geanticipeerde beroepspraktijk
  • flexibele leerroutes, flexibele leerinhoud, vaste leeruitkomsten.
  • samenwerken in verticaal (over alle vier de leerjaren) georganiseerde communities of practice
  • hybride leeromgeving
  • toetsing volgens de principes van Programmatisch Toetsen met gebruik van een digitaal portfolio Scorion waarin informatie wordt geaggregeerd (zie fig. 1 hieronder)

Figuur 1

De implementatie gaat gepaard met een intensief professionaliseringsprogramma voor docenten. We zijn nu in de laatste fase waarin we de praktijkleerperiode vormgeven. Daarbij zoeken we naar innovatieve vormen van intervisie in samenwerking met werkveld en beroepsvereniging vooruitlopend op de ontwikkelingen in de zorg en de samenleving.

Publicaties over dit project:

van den Berg J.:

Veel ICT en Technologie in onderwijs bij HAN opleiding fysiotherapie.

Bekijk publicatie  →

Parantion Scorion:

In gesprek met Marjo Maas over Scorion

Bekijk publicatie  →

High Impact Teaching Event:

Programmatisch Toetsen

Bekijk publicatie  →

Science Guide:

Ook als topopleiding moet je het roer soms omgooien

Bekijk publicatie  →

Metis Advies:

Programmatisch toetsen: waarom en wat is de ervaring in de praktijk?

Bekijk publicatie  →

Dijkstra A, Maas M, Kersbergen R.

Lerend werken aan toetskwaliteit. Onderwijsinnovatie 2018.

Bekijk publicatie  →

Maas M, Dijkstra A.

Themagerelateerde toetsverbetering als fundament voor BKE-/SKE- gerelateerde toetsbekwaamheidsontwikkeling. Examens, 2020;1.

Bekijk publicatie  →

Presentaties over dit project:

Maas M. EBMA Conference 2020:

How feedback is provided and received in programmatic assessment.

Bekijk presentatie  →

Maas M, Dekkers L, Erp A. HAN etalagebijeenkomst: Good practice van een curriculumherziening

Bekijk presentatie  →