Over mij

Als wetenschapper, ontwerper en adviseur op het gebied van leren en professionaliseren voel ik me het beste thuis in het spanningsveld tussen onderzoek, onderwijs en gezondheidszorg. Door mijn jarenlange ervaring op deze drie domeinen, ken ik de taal die daarbij hoort en weet ik kennis die ontwikkeld is in het ene domein, toegankelijk maken voor het andere.

In mijn werk laat ik me leiden door de wetenschappelijke theorie enerzijds en de verhalen van professionals anderzijds. Door samen met professionals kritisch te kijken naar de dagelijkse praktijk en te ontdekken hoe het beter of anders kan, ontstaat ruimte voor kwaliteitsverbetering en innovatie. Mensen waarmee ik samenwerk beschrijven mij als deskundig, slagvaardig, en creatief.

Onderzoekers, adviseur en wetenshapper Marjo Maas

Ik werk als hoofddocent aan de Academie Paramedische studies van de HAN. Daar houd ik me bezig met onderwijsinnovatie en docentprofessionalisering met als aandachtsgebied toetsing, in het bijzonder programmatisch toetsen.

Daarnaast werk ik als senior-onderzoeker bij IQ Healthcare, het onderzoeksinstituut van het Radboudumc dat zich bezig houdt met de kwaliteit van de zorg. Daar ben ik in 2018 gepromoveerd op het thema ‘peer feedback’ als interventie om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Sindsdien zijn mijn activiteiten als onderzoeker gericht op het ontwikkelen en testen van educatieve methoden om de wetenschap naar de praktijk te brengen, zoals peer learning en peer assessment. Met mijn team gebruiken we een participatieve, ontwerpgerichte aanpak waarbij we alle belanghebbenden betrekken.

De tijd die mij resteert vul ik graag met kortlopende projecten die passen in de driehoek onderwijs, onderzoek en gezondheidszorg en daarbinnen zit ik graag in de rol van ontwerper. Eventueel help ik met het aanvragen van subsidies zoals in het project Musi-CI. Ik schrijf graag.

Op deze website deel ik mijn kennis en ervaring op het gebied van continu leren en professionaliseren. Mocht u of uw organisatie vragen hebben op dat gebied, dan nodig ik u graag uit contact met mij te zoeken.

Mijn uitgebreide CV vindt u hier.

Blog

Wil je klinisch redeneren toetsen? Stop dan met het zoeken naar het juiste antwoord.

In de fysiotherapiepraktijk is klinisch redeneren noodzakelijk om gezondheidsproblemen te begrijpen en op te lossen.

De online Script Concordance Test ontwikkelt studenten, docenten en de beroepspraktijk.

De opleiding fysiotherapie van de HAN heeft samen met Saxion een Online Script  Concordance Test (O-SCT)  ontwikkeld.

7 tips voor de ontwikkeling van een feedbackcultuur.

De themagroep ‘feedbackcultuur’ onderzoekt op basis van een reeks interviews hoe het thema leeft bij een aantal ‘reuzen’ uit het veld, zodat wij op hun schouders kunnen gaan staan.

Contact

Op deze website deel ik mijn kennis en ervaring op het gebied van continu leren en professionaliseren. Mocht u of uw organisatie vragen hebben op dat gebied, dan nodig ik u graag uit contact met mij te zoeken. Vul onderstaand formulier en dan kom ik zo spoedig mogelijk bij u terug.