Ontwikkeling van een interprofessionele leer- en werkomgeving

Periode: 2021 – 2023
Opdrachtgever: Hogeschool Arnhem Nijmegen

Met een team docenten van de Academie Paramedische Studies, Academie Gezondheid en Vitaliteit en de Academie Mens en Maatschappij, zorgprofessionals en leden van Netwerk 100, ontwikkelen we een online leer- en werkomgeving waarin studenten samenwerken om vraagstukken uit de praktijk op te lossen. Daarbij maken we gebruik van video-opnames van ouderen en chronisch zieken die vertellen en laten zien waarin zij beperkt worden in hun dagelijks leven en wat ze nodig hebben voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. De leeromgeving kan flexibel worden ingezet in het curriculum en studenten kiezen zelf het vraagstuk waaraan ze gaan werken.

Publicaties over dit project:

Publicatie volgt spoedig