Midterm Review HvA Opleiding Fysiotherapie en Toegepaste Psychologie

Periode: 2022
Opdrachtgever: Hogeschool van Amsterdam

Een midterm review wordt door de opleiding zelf aangevraagd en georganiseerd. Doelstelling is een kritische evaluatie op basis van de vier NVAO standaarden en constructieve feedback als opstap naar de accreditatie. Het mooie van zo’n review is dat je de opleiding met haar ambities als geheel moet bekijken en daardoor een gevoel moet ontwikkelen voor wat er nodig is om die ambities te realiseren. Dat vraagt empathie. In het najaar van 2022 heb ik twee midterm reviews uitgevoerd in samenwerking met een team van inhoudelijke en onderwijskundige experts voor de opleiding fysiotherapie en toegepaste psychologie van de HvA.