Ontwikkeling toetsprogramma Professional Doctorate voor het domein Zorg en Welzijn

Periode: 2022 – 2023
Opdrachtgever: Vereniging Hogescholen

Hogescholen starten in 2022 met een eigen doctoraatstraject in opdracht van de Vereniging Hogescholen: het Professional Doctorate (PD). Kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren te interveniëren in de beroepspraktijk als het gaat om complexe vraagstukken. Het PD maakt een doorlopende leerlijn van Bachelor via Master tot Doctorate mogelijk. Het PD is van gelijkwaardig niveau als een universitaire PhD maar heeft een ander karakter en een andere internationaal erkende titel: PD. Het PD-programma richt zich op de toenemende behoefte aan ‘onderzoekende professionals’: hoogopgeleide professionals die in staat zijn complexe beroepsgerichte kennis- en ontwerpvragen op te pakken en zo bij te dragen aan duurzame innovatie. Kandidaten zijn ervaren professionals die werkzaam zijn in de beroepspraktijk van zorg en welzijn. Om de ontwikkeling van kandidaten te monitoren en te toetsen wordt gebruik gemaakt van de principes van Programmatisch Toetsen. Voor het domein Zorg en Welzijn draag ik bij aan het ontwerp én de implementatie van het toetsprogramma en werk daarbij samen met andere hogescholen.

Publicaties over dit project:

University of Applied Sciences Professional Doctorate:

Een beroepsopleiding waarin praktijkgericht onderzoek centraal staat

Bekijk publicatie  →

Hogescholen introduceren Professional Doctorate

Bekijk publicatie  →