Publications

Books →

General publications​ →

Scientific publications →

Books

Het coachen van Peer Learning in de gezondheidszorg

Say what you think. Show what you do.

Hoofdstuk 9: Hoe ga je de meetresultaten gebruiken?

Hoofdstuk 1: De professional aan het woord.

General publications

Van Enck H, Maas M, Biermans P. (1993).
De fysiotherapeutische anamnese. [The physical therapist anamnesis]. Transferpunt Vaardigheidsonderwijs. ISBN: 90-5475-014-6

Van Enck H, Maas M, Biermans P (1994).
De fysiotherapeutische behandeling [The physical therapist  treatment]. Transferpunt Vaardigheidsonderwijs. ISBN: 90-5475-029-4

Maas MJM (2016).
Script Concordance Test: Klinisch redeneren in onderwijs en beroepspraktijk (Script Concordance Test: clinical reasoning in undergraduate education and professional practice). Fysiopraxis 2016;2.
View publication  →

Maas MJM.
Say what you think, show what you do. Ned Tijd Geriatriefysiotherapie 2018;6.

Dijkstra A, Maas M, Kersbergen R.
Lerend werken aan toetskwaliteit. Onderwijsinnovatie 2018.

View publication  →

Maas M, Dijkstra A.
Themagerelateerde toetsverbetering als fundament voor BKE-/SKE-gerelateerde toetsbekwaamheidsontwikkeling. Examens, 2020;1.

View publication  →

Maas M, van Heerde R, van der Wees P.
De ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van een intervisiemodule Interprofessioneel Leren en Werken binnen ParkinsonNet. Radboudumc IQ-Healthcare (2020).

View publication  →

Veltman J, Maas M.
Rapportage Project Musi-Ci. ZonMw ‘Voor Elkaar’ 2021.

View publication  →

Scientific publications

Ophey M, Maas M, de Beer J (2006).
Onderzoek naar de inhoudsvaliditeit van het performance assessment in de hoofdfase van de bacheloropleiding fysiotherapie [The content validity of performance assessment in physical therapy]. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 25, (2), 88-95.

Maas MJM, Sluijsmans DM, van der Wees PJ, Heerkens YF, Nijhuis-van der Sanden MWG, van der Vleuten CPM.
Why peer assessment helps to improve clinical performance in undergraduate physical therapy education: a mixed methods design. BMC Med Educ. 2014;14(1):117.

View publication  →

van Dulmen SA, Maas MJ, Staal B, et al.
Effectiveness of peer-assessment for implementing a Dutch physical therapy low back pain guideline: a cluster randomized controlled trial. Phys Ther. 2014;94(10):1396–1409.

Maas MJM, van Dulmen SA, Sagasser MH, et al.
Critical features of peer assessment of clinical performance to enhance adherence to a low back pain guideline for physical therapists: a mixed methods design. BMC Med Educ. 2015;15(1):203. doi:10.1186/s12909-015-0484-1.

View publication  →

Maas J, van der Wees P, Braam C, et al.
An Innovative Peer Assessment Approach to Enhance Guideline Adherence in Physical Therapy: A Single-Masked, Cluster-Randomized Controlled Trial. Phys Ther. 2015;95(4):600–612.

Maas MJM, van ‘t Schilt T, van der Vleuten CPM.
De Online Script Concordance Test om voortgang in klinisch redeneren te bevorderen van fysiotherapeuten in opleiding en in de beroepspraktijk. [The online script concordance test to enhance progress in clinical reasoning in education and professional practice]. Examens 2016; 2.

View publication  →

Meerhoff GH, van Dulmen SA, Maas MJM et al.
Implementation of the Dutch physical therapy quality program for patient reported outcomes measurement, an observational study. Physiotherapy 2016;102(1).

Staal B, van haren IN, Maas, MJM et al.
Serious gaming voor het vergroten van de adherentie van fysiotherapeuten en manueel therapeuten aan de richtlijn lage rugpijn: Een gerandomiseerde gecontroleerde studie [Serious gaming to enhance adherence of physical therapists and manual therapists to a low back pain guideline: a randomised controlled trial]. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 2016:7.

Maas MJM, WG Nijhuis-van der Sanden MWG, Driehuis F, Heerkens YF, van der Vleuten CPM, van der Wees PJ.
The feasibility of peer assessment and clinical audit to self-regulate the quality of physiotherapy services. A mixed methods study. BMJ-open 2017:7;1-10.

Meerhoff GA, van Dulmen SA, Maas MJM et al.
Development and evaluation of an implementation strategy for collecting data in a national registry and the use of patient-reported outcome measures in physical therapist practices: quality improvement study. Phys Ther 2017:97(8):837-851.

View publication  →

Lankveld W, Maas M, van Wijchen J, Visser V, Staal B.
Self-regulated learning in Physical Therapy education: a non-randomized experimental study comparing self-directed and instruction-based learning. BMC Med Educ. 2019 (1).DOI: 10.1186/s12909-019-1484-3

Otterman NM, Maas MJM, Schiemanck S, van der Wees PJ, Kwakkel G.
Development and validity of an innovative test to assess guideline-consistent clinical reasoning by physical therapists in stroke rehabilitation. J Rehab Med 2019;51:418-425.

Maas MJM, Rutten G, van der Wees PJ, Nijhuis – van der Sanden RWG, van der Vleuten CPM.
The utility of a script concordance test to self-direct continuous learning in physiother-apy education and professional practice. Submitted.

Maas MJM.
Say what you think, show what you do. PhD-thesis Radboud University.

View publication →

Meerhoff GA, Nijhuis-van der Sanden RA, van der Wees P.
Exploring the perspective of pa-tients with musculoskeletal health problems in primary care on the use of patient-reported outcome measures to stimulate quality improvement in physiotherapist practice; a qualita-tive study. Physiotherapy Theory and Practice, 2019.

Dekkers L, Satink, L, Nijhuis-van der Sanden M, de Swart Bm Maas M, Janssen A.
Educational programs for learning to observe movement quality in physical therapy: a design-based research approach. Physiotherapy Theory and Practice, 2020.

View publication  →

Steenbruggen R, Hoogenboom T, Maas MJM, Brand P, van der Wees PJ.
Development of quality indicators for departments of hospital-based physiotherapy: a modified Delphi study. BMJ Open, 2020:9 (2).

View publication  →

Steenbruggen R. van Heusen-Scholtalbers LAG, Hoogeboom TJ, Maas M, Brand P, van der Wees P.
Impact and feasibility of a tailor-made patient communication quality improvement programme for hospital-based physiotherapists: a mixed-methods study. BMJ Open. 2020.

View publication  →

Steenbruggen R, Maas MJM, Hoogeboom T, Brand PL, van der Wees PJ.
The application of the tracer method with peer observation and formative feedback for professional development in clinical practice: a scoping review. Perspectives on Medical Education 2021.

Steenbruggen A, Dolleman G, van Heusen-Schotalbers L, Maas M, Hoogeboom T, Brand P, van der Wees P.
Quality apsects of hospital-based physiotherapy from the perspective of key stakeholders: a qualitative study. BMJ open. 2022.

View publication  →

Veltman J, Maas MJM, Beijk C, Groenhuis AYM, Versnel H, Vissers C, Huinck W, Hoetink AE.
Development of the Musi-CI training, a musical hearing training for CI users: a participatory action research approach. Submitted

Steenbruggen R, Maas MJM, Hoogenboom T, Brand PL, van der Wees PJ.
A framework to improve quality of hospital-based physiotherapy: a design-based research study. Submitted.

Vullings N, Heinen M, Adriaansen M, Vermeulen H, van der Wees P, Maas M.
Developing and testing a reflection method for guideline-based reporting in community nursing: a participatory design-based research approach. Submitted

Smeekes L, Verburg A, van der Wees P, Maas M, van Heerde R, Kerkhof A.
Feasibility of a quality improvment program based on routinely collected health outcomes in Dutch primary care physical therapist practice: a mixed methods study. Submitted.

Contact

On this website I share my knowledge and experience in the field of continuous learning and professionalization. If you have any questions in this area, please do not hesitate to contact me. Please fill in the form below and I will get back to you as soon as possible.