Duurzame doorontwikkeling Peer Review Keurmerk

Periode: 2021 – 2023
Opdrachtgever: Keurmerk Fysiotherapie

IQ healthcare heeft deze opdracht gekregen van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Peer Review is een werkvorm voor de professionalisering van fysiotherapeuten aangesloten bij de Stichting Keurmerk. Fysiotherapeuten die aan de slag gaan met Peer Review werken als groep en als individu doelgericht aan de kwaliteit van hun handelen door vraagstukken te beschouwen die gerelateerd zijn aan de praktijk. Deelnemers reflecteren kritisch op het eigen professionele handelen en gaan hierover met elkaar in gesprek. Door verschillende perspectieven op de voorliggende vraagstukken te belichten en af te zetten tegen professionele standaarden kan gezamenlijk worden nagedacht over betekenisvolle handelingsalternatieven. Dit kan alleen in een veilige omgeving waarin deelnemers laten zien wat ze doen en laten horen wat ze denken en zich coachbaar opstellen. Deelnemers geven elkaar namelijk een kijkje in hun dagelijkse praktijk vanuit de oprechte behoefte om van elkaar te leren. Binnen deze opdracht hebben we vier Peer Review programma’s ontwikkeld en getest. Daarnaast hebben we Peer Review coaches getraind om de programma’s te begeleiden.

Publicaties over dit project:

Stichting Keurmerk Fysiotherapie:

Bekijk publicatie  →