De ontwikkeling van een muzikale training voor mensen met een cochleair implantaat. Het project Musi-CI.

Periode: 2019 – 2021
Opdrachtgever: ZonMw

Dit was een prachtig avontuur. Niet alleen omdat Joke Veltman me heeft uitgedaagd om een onderzoek te doen dat onconventioneel was en totaal buiten mijn comfort zone lag, maar ook vanwege mijn passie voor muziek. Fantastisch dat ZonMw dit initiatief heeft ondersteund. Joke Veltman is professioneel musicus en pianodocent. Zij werd door een erfelijke ziekte geleidelijk doof en kreeg in 2013 een cochleair implantaat. Dat is een interne prothese die het mogelijk maakt om spraak te verstaan in gecontroleerde omstandigheden. Maar muziek luisteren is een uitdaging. De meeste mensen met een CI vermijden situaties waarin muziek te horen is en dat leidt tot sociaal isolement. Joke heeft voor dragers van een CI een methode ontwikkeld om weer te leren luisteren naar muziek en deel te nemen aan het sociale verkeer waarin muziek een rol speelt. Ze heeft een Master in Music afgerond om beter te begrijpen hoe het brein met muziek omgaat. Heel bijzonder was dat Joke in 2019 zelf subsidie had aangevraagd bij het ZonMw programma Voor Elkaar. Die subsidie was voor haar stichting, niet voor mij. Toch ben ik de uitdaging aangegaan en heb Joke meegenomen in de wereld van onderzoek doen, gratis. Joke heeft een consortium van professionals op het gebied van CI-revalidatie en onderzoek bij elkaar gebracht die met elkaar de liefde voor muziek delen en de compassie voor het muziekverdriet van CI-dragers. We hebben samengewerkt met Radboudumc (Cilia Beijk MSc en Wendy Huinck PhD) en UMC Utrecht (Adinda Groenhuis MSc, Huib Versnel PhD, Alex Hoetink PhD) om de ervaringen van de CI-dragers met de Musi-CI training te onderzoeken en de werkzame factoren te identificeren. De course Action Research meets Design Research heeft enorm geholpen om te begrijpen waar ik mee bezig was en hoe bijzonder vernieuwend het proces en de resultaten waren. Joke heeft voor dit project de Parel van ZonMw gekregen.

Publicaties over dit project:

ZonMw (2020):

Opnieuw leren van muziek te genieten

Bekijk publicatie  →

Veltman J, Maas M (2021):

Rapportage Project Musi-Ci. ZonMw ‘Voor Elkaar’.

Bekijk publicatie  →

ZonMw (2022):

Parel ZonMw project ‘voor elkaar’.

Bekijk publicatie  →

Bekijk video  →

Veltman J, Maas M, Beijk C, Groenhuis A, Versnel H, Vissers C, Huinck W, Hoetink A.

Development of the Musi-CI training, a musical hearing training for CI users: a participatory action research approach. Submitted

Submitted

Groenhuis-Versnel A. (2022):

Ik begrijp niet waarom muziek en CI niet gewoon een van de kleuren verf is op het schilderspalet.

Bekijk publicatie  →

Gfeller K, Veltman J, Mandara R et al. (2022).:

Technological and Rehabilitative Concerns: perspectives of coachlear implant recipients who are musicians.

Bekijk publicatie  →